cynotilapia aurifrons lionʹs cove (mâle)


cynotilapia aurifrons lionʹs cove (femelle)


cynotilapia sp. "lion" lionʹs cove (mâle)


cynotilapia sp. "lion" lionʹs cove (male)


cynotilapia sp. "lion" lionʹs cove (male)


cynotilapia sp. "lion" lionʹs cove (intimidation entre femelles )


cynotilapia sp. "lion" lionʹs cove (femelles)


labeotropheus trewavasae lionʹs cove (femelle)


labeotropheus trewavasae lionʹs cove (mâle)


labidochromis caeruleus lionʹs cove (mâle)


labidochromis caeruleus lionʹs cove (femelle)


lethrinops sp. ʹauritus lionʹ lionʹs cove


lethrinops sp. ʹauritus lionʹ lionʹs cove


lethrinops sp. ʹauritus lionʹ lionʹs cove


maylandia sp. "zebra gold" lionʹs cove (femelle ob)


maylandia sp. "zebra gold" lionʹs cove (mâle mc)


maylandia sp. "zebra gold" lionʹs cove (mâle)


maylandia sp. "zebra gold" lionʹs cove (femelle o)


pseudotropheus sp. "polit" lionʹs cove (femelle)


pseudotropheus sp. "polit" lionʹs cove