labeotropheus fuelleborni chinyamwezi (mâle)


labeotropheus fuelleborni chinyamwesi (femelle)


labeotropheus trewavasae chinyamwesi (femelle)


labeotropheus trewavasae chinyamwesi (mâle)


labeotropheus trewavasae chinyamwesi (mâle)