exochochromis anagenys mazinzi reef (mâle)


exochochromis anagenys mazinzi reef (femelle)


lethrinops sp. "red cap" mazinzi (male)


lehtrinops sp. "red cap" mazinzi (femelle)


maylandia benetos mazinzi reef (male)