copadichromis sp."flavimanus lundu" (mâle)


cynotilapia zebroides lundu (mâle)


cynotilapia zebroides lundu (femelle)


maylandia fainzilberi lundu (mâle)


maylandia fainzilberi lundu (femelle ob)


maylandia fainzilberi lundu (femelle o)


maylandia fainzilberi lundu (male bb)